Az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával Balatonkenese a TÁMOP-3.1.4./2 kódszámú pályázati felhívás keretében
31 073 890.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a TÁMOP-3.1.4/2-2008-0083 kódszámú „Kompetencia alapú oktatás bevezetése
Balatonkenese innovatív intézményeiben” című pályázatával.
 
A pályázat keretében érintett feladat-ellátási helyek a következők:
 
    * Pilinszky János Általános Iskola
    * Kippkopp Óvoda és Bölcsőde (Balatonkenese, Balatonakarattya)
 
A programban résztvevő pedagógusok az iskola és az óvoda tekintetében egyaránt továbbképzéseken vehetnek részt az informatika és a
kompetencia alapú oktatás terén.
 
A pedagógusok munkáját szaktanácsadók és mentorok kísérik figyelemmel és adnak tanácsot a legeredményesebb tanítás érdekében.
 
A pályázat eredményeként kompetencia alapú tankönyvek és programcsomagok illetve korszerű számítógépek és
számítás technikai eszközök kerülnek beszerzésre a pedagógusok munkáját hivatva segíteni.
 
Az egy év során létrejövő innovációk, újítások a tanév végén beépülnek a pedagógiai programba.
Az intézményben létrejövő önálló innovációk az iskola illetve az óvoda tekintetében az önkormányzat  és
iskola honlapján folyamatosan nyomon követhetők lesznek