Bázisintézmény 2020-2023

Az intézmény jó gyakorlatai

A mozgásfejlesztés központjában a sport általi nevelés

A sportnak mindig is kiemelkedő szerepe volt iskolai nevelőmunkánknak. Tantestületünk valamennyi tagja kiemelten fontosnak tartja mai mozgásszegény világunkban a tanulók számára a rendszeres testmozgást.

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Művészeti Iskola, mint Ökoiskola képviseli a környezetbarát és egészséges életmód pedagógiai értékeit. Iskolánk mottója: A sportolást értéknek tekintő attitűd kialakítása. „Olyan sportélményekhez kell hozzásegíteni a gyermekeket, melyek egész életükre szóló elkötelezettséget eredményeznek a fizikai aktivitás iránt.”( Európai Sport Charta)

Célunk, hogy tanulóinkat testileg is képessé tegyük arra, hogy a munkában, az életben helytállhassanak, életerős, tevékeny tagjai legyenek a társadalomnak, a sporton keresztül egészségüket megőrizzék, megszilárdítsák. Sportági ismeretek közvetítésén keresztül a gyermek alkati, pszichikai tulajdonságainak leginkább megfelelő sportág kiválasztásában segítsünk.

Programunk, melyet alsó tagozatban bemutatunk, arra kíván rávilágítani, hogy a számos testfejlesztő órák hogyan hatnak a tanulás elősegítésére.

Valamennyi órán biztosítjuk a változatosságot, a mozgásformák széles körű alkalmazását. A terápiánk fejlődéstani szemléletű, ún. gyökér-terápia, mert az idegrendszerben visszalépünk a megrekedés szintjére.  Öt évvel ezelőtt bevezetésre került a „Kölyökatlétika”, melyet a helyi tantervben heti egy órában szerepeltetünk felmenő rendszerben. Heti rendszerességgel egy korszerű eszközrendszer segítségével sajátítják el tanulóink az atlétika alapjait, mely számos sportág megalapozására szolgál.

Képzett labdarúgó edző megjelenésével iskolánkban ismét magasabb óraszámban működnek a labdarúgó edzések 4 korosztályra lebontva heti 2 alkalommal. a létszám folyamatosan bővül, valamint nő az igazolt versenyzők száma is.

Színes kínálatot tudunk felmutatni az életmódsportok művelésére is. Ennek a célja, hogy olyan sportágakkal is megismerkedhetnek a tanulók, amelyeket egész életen át űzhetnek egészségük érdekében.

A testnevelés, a sport általános iskolai korban legjobb lehetősége és eszköze az egészséges életmódhoz elengedhetetlenül szükséges változatos mozgásnak. Alsó tagozatban, amikor a gyermek a legfogékonyabb a magasabb szintű mozgásformák tanulására arra törekszünk, hogy a sok mozgásminta mellett a számára legideálisabbat találja meg.

Ezt a programot bátran ajánljuk a többi intézmény számára is.

Matematika oktatás – digitális tartalmak: FELHŐ-TLEN MATEMATIKA

A matematikát legtöbben a nehéz tantárgyak közé sorolják. A tanár szerepe mára már nem a tanítás, hanem a vezetés. Célunk, hogy úgy kell irányítsuk a tanulók munkáját, hogy szívesen dolgozzanak, eljussanak a matematikai igazságok felismeréséhez, és így sikerélményeik révén szeressék meg ezt a tudományt. A játék a legrégibb időktől fontos szerepet játszik az oktatásban és nevelésben.

A felgyorsult technikai fejlődés eredményeként mindennapi életünk részévé vált a számítógép és az oktató-nevelő intézményekben is elfoglalták a helyüket.  A pedagógus az igényekhez alkalmazkodva szinte rákényszerül alkalmazásukra. Technikai eszközeink bővülése, a gyors információrobbanás, a vizuális robbanás új szerepkörökbe kényszeríti a pedagógust. Az iskola nevelő hatása szinte már eltörpül a tömegkommunikációs eszközök nagyon vonzó „értékközvetítő” hatása mellett. Ennek kihasználása sarkallt bennünket arra, hogy a matematika területén segítséget nyújtsunk pedagógus társainknak az IKT eszközök széles körű használatára. Rengeteg információ, játék, feladattípus lelhető fel az internet óriási világában, és ez bővülő tendenciát mutat. 

A mai gyerekek a számítógép mellett illetve vele együtt nő.  Szinte már minden háztartásban rendelkeznek számítógéppel, vagy tablettel a családok. Természetes számunkra a mindennapi munkájukban a használata, sok időt töltenek el játékkal, böngészéssel, illetve közösségi oldalak látogatásával. Izgalmas, színes fejlesztő feladatokkal felkelthetjük és leköthetjük figyelmüket, otthoni és iskolai környezetben egyaránt használhatók mind egyéni, mind közös munkában. Előfordulhat, hogy versenyeznek egymással, ami nem csak a mennyiségi használatnak, hanem a minőségi munkának is kedvez. Az interaktív tananyagok és játékok zöme nem igényel folyamatos ellenőrzést, mivel a programok kidolgozásakor ügyeltek a visszajelzésre.

A differenciálás így könnyebbé válik a tanórán belül és a tanórán kívül is. Egyéni tempóban dolgozhatnak a tanulók, valamint a tehetségesek nehezebb és több, míg a hátránnyal küzdők hátránykompenzáció és felzárkóztatás keretében könnyebb és kevesebb feladatok megoldásában juthatnak sikerélményhez az integrálás során, ami a matematika területén nagy eredmény lehet. A tehetségsegítés és tehetséggondozás a délelőtti órákon és a délutáni szakköri foglalkozásokon szintén interaktív anyagok segítségével valósul meg logikai feladatok és összetett problémák megoldásával. 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Vállalt bázisintézményi feladatok: bemutató óra, bemutató foglalkozás, ezt követő megbeszélés, műhelymunka, adaptálható minta átadása, workshop, terem biztosítása