Bemutatkozás

               Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm iskolánk honlapján!

Kérem engedje meg, hogy bemutassam iskolánkat röviden:

                                                               

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, vagy ahogy mi hívjuk Balatonkenesei Pilinszky, rég múltra tekint vissza. 1850-től külön épületben működött a katolikus és református felekezeti iskola. 1952-től működik a mai helyszínen, épületben az állami általános iskola.

Mi nagyon büszkék vagyunk történelmünkre a több évtizede kialakult hagyományainkra!

Aki csapatunk tagja, ő nemcsak az intézmény pedagógusa, diákja, vagy nevelést-oktatást támogató dolgozója, hanem egy közösség tagja is.

Nevelőtestületünk  24 tanító-szaktanára egy összetartó fejlődésre képes közösséget alkot, csakúgy mint valamennyi diákunk is.

Hiszünk, valamint  folyamatosan dolgozunk azon, hogy iskolánkat, képzéseit és  vele együtt a közösséget a pedagógusokkal, diákokkal együtt formáljuk.

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános iskola megfelel a kor elvárásainak, az egyéni tanulási igényeknek. 

 

Történelmet írjuk közösen, ezért kötelez minket arra, hogy:

 • megfelelő komolysággal vegyük feladatainkat,

 • hiteles, megbízható legyen munkánk,

 • személyiségünket adjuk bele,

 • legmagasabb tudásunkkal tanítsunk, tanuljunk,

 • bátran vállaljuk a nyitottságot az újszerűséget,

 • merjük vállalni , hogy mi másképp csináljuk!

 

                                                                Legyél Te is Pilinszky-s!

                                                                          Miért? Mert,

 • A tanítás minden mozzanatába bevonjuk a testmozgást, a játékot,

 • Magasszínvonalú emelt nyelvi képzés folyik első osztálytól,

 • 8. évfolyam végére cél a nyelvvizsga megszerzése,

 • Meixner-módszerrel történő olvasás- írás tanulás,

 • Gyermekközpontú nevelés-oktatás iskolánkban,

 • A művészeti oktatás biztosítása képzőművészet, zene tanszakon,

 • Sportegyesületek szakedzői által vezetett edzések, sportfoglalkozások iskolánkban,

 • Csoportbontásban történő  matematika és idegen nyelv tanítás,

 • Tanulási nehézségeket fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, mozgásfejlesztő, gyógytestnevelő  szakemberek segítik,

 • Kiemelt feladatunk az úszásoktatás, részt veszünk az Úszó Nemzet Programban,

 • Jeles Napok, rendezvények, versenyek színesítik az iskola életét,

 • Ökoiskola, amely előtérbe helyezi a fenntarthatóság, pedagógiájának tudatos alkalmazását az egész intézményben,

 • Törekvés a mindennapi életben használható tudás megszerzésére,

 • Erdei iskolai program,

 • Középiskolai felvételi előkészítő foglalkozások matematika- magyar nyelv tantárgyakból.

 

Intézményünk arra törekszik, hogy egy partnerközpontú intézményt működtessen, ahol a szülőkkel, társintézményekkel, a fenntartóval egy jól  működő iskola működjön.

Működésünk alapja a képességfejlesztő, értékmegőrző  helyi tanterv, amely a helyi sajátosságokkal ( Bázisintézmény, Ökológiai, művészeti ismereteket) is tartalmazza.  

Fontos számunkra a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése, az egész életen át tartó tanulás megalapozása.

Hisszük, hogy a művészeti nevelés által az érzelmi intelligencia fejlesztése valósul meg, hiszen az ember jellem fejlesztésének a művészet a leghatékonyabb eszköze. 

A Bázisiskola és az Ökoiskola keretein belül olyan közismereti és egészségnevelési modellt kívánunk megvalósítani, melyek segítségével képesek lesznek gyermekeink a későbbi önálló életmódvezetésre. 

Növelni kívánjuk azoknak a lehetőségeknek a számát, amelyek rendszeres művelésével nagyobb hatékonyságot lehet, és kell elérni a tanulási készség elsajátításában, az egészséges életmódra való nevelésben, a személyiség és a közösségfejlesztésben.

Az iskola valamennyi pedagógusa arra törekszik, hogy a tanulók egyéni értékei felszínre kerüljenek, és ennek megfelelő legyen a gyermek személyiség- és kompetencia fejlesztése

Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük az oktatás szellemi és tárgyi feltételeit, a célok megvalósítása érdekében. 

Olyan egyetemes emberi értékek megőrzésére, fejlesztésére törekszünk, amelyekre biztos tudás építhető.  

 

Vezér-Kósa Katalin

főigazgató

 

 

 

 

Csatolmány: