Bemutatkozás művészeti iskola

Bemutatkozás

A művészeti iskola 2006 óta működik az általános iskola keretein belül. A mi iskolánkban jelenleg zeneművészeti és képzőművészeti ágon tanulhatnak a gyerekek, 6-18 éves korig kedvezményes térítési díj mellett. Amit a fenntartó határoz meg. Félévkor és évvégén vizsgáznak a tanulók, és bizonyítványt kapnak. A képzés felépítése két év előképző után hat év alapképzés. Ennek befejezése után alapvizsgát tehetnek és továbbléphet a továbbképző évfolyamra, vagy zenei középiskolában tanulhatnak tovább.

 

Zeneművészet

Zeneművészeti ágon zongorát és furulyát lehet tanulni, amely heti 2 x 30 egyéni hangszeres óra, és 2 x 45 perc csoportos szolfézs órát vesz igénybe.  A hangszeres oktatás első négy évfolyamán a szolfézs tanulása heti két órában kötelező.  Az ötödik évfolyamtól kezdve már választhat a tanuló egyéb (pl. zeneelmélet, zeneirodalom, kamarazene) tárgyakat heti 2-4 tanóra erejéig.

Az előképző zenei írás – olvasás, illetve a zenei alapfogalmak elsajátítása kisiskolások számára a hangszeres tanulmányokat megelőzően. Ez a foglalkozás hetente kétszer, 45 perces óra keretében, maximum 15 fős csoportokban történik.

 

Képzőművészet

A képzőművészeti tanszakon a két év előképző után alapfokon folytatják tanulmányaikat hat évig, ezután alapvizsgát tehetnek, majd továbbképző évfolyamba léphetnek.

A „Képzőművészeti előképzőben” a főszerepet a rajzolás, festés, az agyag és egyéb anyagok alakítása játssza, mely együtt jár kreatív feladatok megoldásával. A gyerekek 15 fős csoportban heti egy alkalommal vesznek részt a délutáni másfél órás foglalkozásokon. Elsősorban olyan gyermekeket várunk, akik szeretnek alkotni, jó színérzékkel, magabiztos ceruzahasználattal és térbeli alakítási készséggel rendelkeznek. Ezt a képzést az általános iskola 1. 2. és 3. osztályosainak ajánljuk.

A felsőbb évesek festészet, grafika és festészet szakon folytatják tanulmányaikat.

Ezek a foglalkozások már igénybe vesznek egy délutánt, 4 x 45 percet, mert a feladatmegoldásban a tervezés, a megvalósítás elmélyült munkát igényel. Az itt folyó rendszeres alkotómunkát kiegészíti a különböző pályázatokra való felkészülés, kiállítások rendezése.

Legtehetségesebb növendékeink művészi pályára is kerülhetnek, de az itt megszerzett tudást, - mint például a kreativitás, forma- és színérzék stb. - sikerrel hasznosíthatja az is, aki más pályát választ.

     Pusztainé Tóth Judit                                                                         Vezér-Kósa Katalin

   művészeti iskola vezetője                                                                      főigazgató