Bázisintézmény 2023-2026

„A nevelésnek és az oktatásnak arra kell törekednie, hogy a gyerekekből fizikailag egészséges, lelkileg szabad és szellemileg tiszta embereket neveljen”(Rudolf Steiner)

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola célja, hogy a Balaton-felvidéki iskolák élmezőnyébe tartozzon azáltal, hogy tanulói a mindennapi életben használható tudást kapjanak, megalapozzák az élethosszig tartó tanulást, megfelelő környezetben biztosítják az egészséges életviteli szokások kialakítását.

Iskolánkban a nevelést és az oktatást egységként kezeljük. Tanórákon kiemelt szerepet kap a tanulás tanítása. Differenciált, egyénre szabott oktatás segíti a tehetséggondozást és a felzárkóztatást, az önkifejezést, ezzel is sikerélményt biztosítva a gyermekek számára. Célunk, a gyerekek segítése abban, hogy a legtöbbet hozzák ki magukból. A gyermekek legfőbb tevékenysége a játék, a modern pedagógia játékos elemeit beépítjük a tanórák menetébe. Az életszerű helyzet, a játékos forma oldja a belső feszültségeket, segíti az önkifejezést, sikerélményt biztosít a gyermekek számára. Szeretetteljes bánásmóddal fordulunk tanítványaink felé, családias hangulatot alakítunk ki, melynek alapja a bizalom. Folyamatosan fejlesztjük az oktatás szellemi és tárgyi feltételeit, a minőségi céljaink megvalósítására bíró emberi és infrastrukturális erőforrásokat, valamint a munkakörnyezetet.

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI

Intézményünk két jó gyakorlattal rendelkezik.

I. Mozgásfejlesztés alsó tagozatban

Programunk, melyet alsó tagozatban bemutatunk, arra kíván rávilágítani, hogy a számos testfejlesztő órák hogyan hatnak a tanulás elősegítésére. A testnevelés és egészségfejlesztés kiemelten fontos részét képezi az általános iskolai oktatásnak, és nevelésnek. Minden korosztálynak   megvan a maga speciális fejlesztési területe. Az első két évfolyamban a preventív mozgásfejlesztésnek kiemelkedő jelentősége van, hiszen ez a mozgástanulás egyik legszenzitívebb időszaka. A modellben az 1. osztályban a természetes nagymozgásokon, illetve az egyensúlyi rendszer aktivizálásán van a hangsúly. A felsőbb évfolyamokban egyre több szerepe van a kognitív feladatoknak és a különböző manipulatív mozgásformáknak. Ezek a  speciális felépítésű mozgásfejlesztő  órák fokozottan támogatják a tanulók szenzoros integrációs folyamatait, megalapozva a sikeres tanuláshoz szükséges feltételeket.

II. „ Felhőtlen matematika” felső tagozatban

Matematika vonatkozásában „Jó gyakorlatunk” célja egy új linkgyűjtemény létrehozása évfolyamonként, témakörönként, melyek rendszerezik az online formában történő tudásanyag keresését, tanulását. Kiemelt figyelmet fordítunk a játékosságra, hiszen a hatékony együttműködésen alapuló, beilleszkedő tanári magatartással és érdekes feladatokkal megtartott tanóra motiváló, izgalmas élménnyé varázsolja a matematika tanulását, miközben a diákok kommunikációs és interperszonális képességei is fejlődhetnek, kibontakozhatnak. Ezáltal problémamegoldó, logikus  gondolkodásuk lényeglátásuk is egy magasabb szintre lép.   Programunkat azzal a céllal hoztuk létre, hogy jól jöhet a mindennapi tanítás során,  ha van egy olyan saját összeállított gyűjteménye a tanárnak, amit biztonsággal tud használni. Ehhez próbálunk segítséget nyújtani a linkgyűjteménnyel.  

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK

Mindkét területen vállaljuk a jógyakorlatok bemutatását bemutató órák keretein belül, műhelymunkák megszervezését,  workshopos foglalkozások esetén megosztjuk a linkgyűjteményt.

Intézményi adatok:

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító:037158

Címe:8174, Balatonkenese, Bajcsy- Zsilinszky út 10.

Tel.:06 -88/481-844

E-mail:  titkar@pilinszkyiskola.hu

              

Honlap: www.pilinszkyiskola.hu

Igazgató: Vezér-Kósa Katalin 

Intézményi koordinátor: Samu Miklós Józsefné 

     

Intézményi koordinátor telefonszáma: +36 70/368-2547

Intézményi koordinátor e-mail elérhetősége: samu.gabi@pilinszkyiskola.hu