Digitális oktatással kapcsolatos eljárásrend 2020

Digitális oktatással kapcsolatos eljárásrend
A tantermen kívüli oktatás nem tanítási szünet. A tanítási napokon megegyezés szerinti munkarend kötelező, a munkanap 8.00-kor kezdődik, és 14.45-kor ér véget. Iskolánkban egységes keretrendszert alkalmazunk a tantermen kívüli digitális oktatás lebonyolításához. A diákok és a tanárok közötti kapcsolattartás a Classroom – Google Tanterem rendszeren keresztül történik. A rendszer magában foglalja az oktatáshoz biztosított email cím használatát.
A Classroom – Google Tanterem az iskoláknak, valamint a személyes Google-fiókkal rendelkező felhasználóknak ingyenes szolgáltatás, így minden évfolyamon regisztrálunk a tanulóknak email címet, illetve Google fiókot.
Minden évfolyam minden tantárgyához, illetve csoportjához létrehozunk kurzusokat, ahová felvesszük az osztály, vagy csoport tagjait. Az intézményvezető és intézményvezető helyettes az összes kurzusnak tagja.
A tanárok és diákok közötti kommunikáció hivatalos csatornája a Classroom – Google Tanterem. A kommunikáció esetében mindenkinek figyelembe kell vennie, hogy a tanítás hétköznapokon 8.00 órakor kezdődik és 16.00 órakor ér véget. 16.00 óra után, illetve munkaszüneti napokon küldött üzenetekre a következő munkanapig nem kötelesek reagálni a Classroom – Google Tanterem kurzus résztvevői.
Szükség esetén a tantermi oktatás alatt segítséget kérhet informatika tanárától, szaktanáraitól a Classroom – Google Tanterem használatával kapcsolatban.
A Classroom – Google Tanteremben lévő kurzusokhoz 2020. szeptember 6-ig minden diáknak csatlakoznia kell. Az ezt követő tanítási héttől a rendszert normál oktatás mellett is használhatják a tanárok a tanítási folyamatban.
A 8.00 és 14.45 közötti időszakban tarthatnak a pedagógusok online órákat a fő tárgyakból, az előre egyeztetett időpontokban.
A kitűzött feladatok határidőre történő beadása kötelező. Kivétel, ha a családnak technikai problémái vannak, illetve nincs rendelkezésre álló eszköz.
Amennyiben nincs megfelelő eszköz a feladatok elvégzéséhez, azt haladéktalanul jelezni kell az osztályfőnöknek és a szaktanárnak. (Ebben az esetben az iskola tanulói laptopokat tud biztosítani a rászorulóknak.)