Étkeztetés 2020/2021 tanév

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Élelmezés

Tisztelt Szülő, tisztelt Gondviselő!

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos 2020/2021-es tanévben bekövetkező változásokról.

A 2020/2021-es tanévben az étkezési térítési díj beszedése a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel történik.

Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség. A nyomtatvány megtalálható a https://drive.google.com/file/d/1asCQIqE0pNOqjSPUuxV9FzSjxhxjjfWY/view?usp=sharing linken

A nyilatkozatok beküldési határideje: 2020. augusztus 05. napja. A nyomtatványokat személyesen az Óvoda élelmezés vezetőjénél lehet leadni, vagy aláírva, beszkennelve kell eljuttatni az következő email címre: bkenese.elelmezes@gmail.com

A szeptember havi étkezési térítési díjat 2020 augusztus 10., 11. vagy 12. napján lehet befizetni a Balatonkenesei Kippkopp Óvoda élelmezés vezetőjénél, az Óvoda épületében, délelőtt 7:00-10:00 óra között, továbbá 11:00-13:30 között.

Az étkezési térítési díj átutalással is teljesíthető a Balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsőde számlaszámára:11748083-15431387-00000000 Ebben az esetben a közleményrovatba szíveskedjenek feltüntetni a gyermek nevét és a fizetendő hónapot.

Amennyiben a szeptemberi térítési díj befizetése a fent megadott határidőre nem történik meg, úgy a gyermek az iskolai étkezést az első tanítási napon nem veheti igénybe.

Szintén nem veheti igénybe az étkezést az a gyermek, akinek nevén az előző évekből tartozás áll fenn. A tartozók levélben kaptak értesítést tartozásuk összegéről.

Az étkezési térítési díj pótbefizetésére 2020 szeptember 10-én és 11-én biztosítunk lehetőséget, a Balatonkenesei Kippkopp Óvoda élelmezés vezetőjénél, az Óvoda épületében, délelőtt 7:00-10:00 óra között, továbbá 11:00-13:30 között.

Az osztályfőnökök listát fognak minden hónapban kapni arról, hogy melyik gyermek jogosult étkezni.

A 2020 szeptember 1. napjától érvényben levő iskolai étkeztetési díjak az alábbiak:

Iskolai háromszori étkeztetési térítési díj: 545 Ft.

Iskolai egyszeri étkeztetési térítési díj: 355 Ft.

Diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolással lehet igénybe venni.

Az étkezés lemondása a tárgynapot megelőző napon 10:00 óráig lehetséges. A lemondás telefonon,vagy email-en lehetséges.

Telefon: 20/4869-491 email cím: bkenese.elelmezes@gmail.com

Minden esetben (pl. betegség, kirándulás, színházlátogatás, táborok stb.) csak a szülő, vagy a gondviselő mondhatja le az étkezést, erre a tanároknak nincs lehetősége. Amennyiben az étkező meleg étkezés helyett hidegcsomagot igényel, az is a fentiek szerint kell jelezni. Amennyiben a szülő, vagy a gondviselő az étkezés lemondását elmulasztja, az étkezést ki kell fizetni. Az igénybevett napi étkezési igények módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre váltás) a tárgyhót követő hónaptól tudjuk figyelembe venni.

Balatonkenese,2020. július 15.

Radácsné Biber Erzsébet

élelmezés vezető