Járványügyi intézkedési terv 2020

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Járványügyi eljárásrend

Az iskola intézkedési terve (protokoll),  módosításig vagy visszavonásig marad érvényben.

Az intézményben mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk naponta több alkalommal.

Mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt tilos az intézményi csoportosulás.

A protokoll szerint intézményünk minden épületébe – a tanulók és családjaik, a pedagógusok, az iskolai dolgozók védelme érdekében – kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermekek léphetnek be.

Szeptember elsejéig a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt időszakban voltak-e külföldön, vagy a gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e?   ( A nyilatkozat letölthető az iskola facebook-os oldaláról)

A gyerekeket naponta szóban megkérdezzük egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük. (száraz köhögés, íz- és/vagy szaglás elvesztése, levertség, hasfájás, hasmenés stb.)

A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza!

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a tanuló, aki szüleivel augusztus 17-31. között külföldön (sárgával, vagy pirossal jelzett országban) volt, két hét karanténra köteles, vagy kettő negatív koronavírus tesztet kell bemutatnia.

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) miatt és erről orvosi igazolással rendelkezik és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. (Classroom)

Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!

Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. Ezért az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés valamint a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja a szülő, magára nézve kötelezőnek tekinti.

Szeptember elsejéig a szülőknek nyilatkozni kell arról is, hogy a 2020/2021 tanévben igényli-e a napközis illetve tanulószobás ellátás, valamint gyermekét mikor kívánja hazavinni. (lehetőségek: tanítás után, ebéd után, 14.00, 15.00, 15.45)

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy gyermeküket csak az iskola kapujáig kísérjék el! Online és telefonon vegyék fel a kapcsolatot a pedagógusokkal!

Ügyintézés esetén előzetes telefonos bejelentkezés után a Bajcsy utcai kapun tudnak az iskola területére lépni. Az irodában egyszerre csak egy személy tartózkodhat az érvényes járványügyi szabályok betartásával. (maszk, távolságtartás) A belépést követően kézfertőtlenítés szükséges!

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket az udvaron tartjuk vagy az osztályfőnökkel való egyeztetés után online formában történik.

Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek Kréta felülete vagy a Classroom.

Étkeztetés ki/bejelentése és ebédpénz fizetés a Kippkopp Óvoda élelmezésvezetőjénél a kiadott eljárási rendjének megfelelően történik.

(A nyilatkozatok, illetve az igénylőlap letölthető az iskola facebook-os oldaláról)

A járványhelyzetre hivatkozva a telefonokat nem szedjük össze, de továbbra is kikapcsolt állapotban kell lennie. Akik nem tartják be a telefonokra vonatkozó szabályokat, attól a telefonjaikat elvesszük és kizárólag a szülőknek adjuk vissza.

TANULÓKNAK

Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben!

Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét!

Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet!

Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét!

Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!

Amennyiben lehetséges, a szülők a gyermekeik táskájába készítsenek kézfertőtlenítő szert, illetve fertőtlenítő kendőt!

Meg kell tanulni a köhögési etikettet!

  • papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor, (beleköhögés, beletüsszentés)
  • majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
  • majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni!

Nagyon figyelni kell arra, csak a  kijelölt időben  történjen az étkezés! Kerüljük a csoportosulást!

Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat. kirakott kenyeret! Amit megfog a tanuló, azt ki is kell venni!

Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!

Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata.

 

PEDAGÓGUSOKNAK:

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.           

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak),  időjárás és környező forgalom függvényében.

Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A vezetőség jelenleg a „nem tervezünk osztálykirándulást” álláspontot képviseli.

Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata)

Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, ne csoportosuljanak, egy hely maradjon ki a gyermekek között!

Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!

Digitális munkarendre átállás esetén a Classroom-ban tartandó online órák tartását javasoljuk.

Távoktatást, együttműködést támogató eszközök

A digitális oktatás alapvetően a 21. századi kihívásokra reagáló, a tanulók aktív bevonására, egyéni és csoportos készségeik fejlesztésére fókuszáló módszertani megközelítés.

Ennek eszközei iskolánkban:

  1. Classroom rendszer - minden tanulónak regisztráció után elérhetővé válnak az órarend szerinti kurzusai. A kurzusokon belül a pedagógusnak lehetősége van tananyagok, videók, tesztek kiküldésére, valamint tanulók által leadott feladatokkal kapcsolatos megbeszélésekre,  értékelésére.
  2. Házi feladatok és otthoni munkák: A Classroom rendszerben az otthoni tanulás támogatásához feladatok, tananyagok juttathatók el a tanulókhoz és szüleikhez. A felületen lehetőség van a weboldalak linkjeinek csatolására, melyekre rákattintva, a tanuló és/vagy a szülő – a mobil applikáció vagy internetes felület segítségével – meg tudja nézni az ismeret- és tananyagot.
  3. Online tanórákat a pedagógusok által választott platformokon tartunk ( Zoom, Meet)
  4. Elektronikus kommunikációs felület — e-Ügyintézés Üzenetek funkció: a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva alkalmas az intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos küldésére, továbbá kommunikációs csatornaként teljes körűen használható fájl továbbítására is.