Tanárok

Pedagógusaink:

 

Vezér Katalin Zsuzsanna

tanár - földrajz, testnevelés, gyógytestnevelés - mesterpedagógus - intézményvezető

Álich Klára

tanító, tanár- matematika, informatika, fejlesztő -mesterpedagógus - intézményvezető-helyettes   

Dr. Angeli Gabriella

tanító

Bodnár-Karászi Erzsébet

tanító - GYES

Baloghné Fecsó Zsuzsanna

tanár - magyar nyelv és irodalom, történelem - munkaközösség vezető

Dobainé Pergel Beáta

szociálpedagógus - napközi, könyvtáros

Farkasné Ferk Katalin

óraadó - napközi

Fekete Ágnes Terézia

tanító

Gáspár Anna

óraadó - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Gárdonyi Anikó

óraadó - képzőművészet
Igaz Ágnes Rozália

tanár - angol - munkaközösség vezető

Kelemen Marcell

óraadó - rajz és képzőművészet

Kissné Pethő Ildikó

tanár– matematika, német - munkaközösség vezető

Kocsisné Vörösházi Villő

tanító, tanár- matematika - munkaközösség vezető

Magyar Csilla

tanító

Papp Judit

tanító - DÖK segítő pedagógus

Péterfai Csilla

tanár - testnevelés

Pusztayné Nemes Beáta

tanár– biológia, kémia, inkluzív nevelés - munkaközösség vezető - mesterpedagógus

Pusztainé Tóth Judit

tanár - zongora - művészeti munkaközösség vezető

Rába Aranka

tanár - fizika, matematika, informatika

Rábai Dalma

tanár- angol, fejlesztő -GYED

Révfalusiné Páczelt Gabriella

tanító, tanár- német

Samu Miklós Józsefné

tanító, tanár- gyógytestnevelés - mesterpedagógus

Sebő Dániel

tanár– testnevelés, földrajz
Sólyomvári Noémi

tanár - rajz, magyar nyelv és irodalom - GYES

Tóth Kinga

tanár– ének-zene, furulya, szolfézs

Takácsné Galambos Erzsébet   

gyógypedagógus

Varga Ákos

szociálpedagógus - napközi, fejlesztés - gyermekvédelmi felelős

Gencsiné Nagy Andrea

gyógypedagógiai asszisztens

Baloghné Andrási Judit

pedagógiai asszisztens